Jan LAMBRECHT & Stefanie HENDRIKX, Geassocieerde Notarissen te Lummen

 

Jan LAMBRECHT & Stefanie HENDRIKX

Geassocieerde Notarissen te Lummen

 

Jan Lambrecht & Stefanie Hendrikx, geassocieerde notarissen

Ringlaan 20
3560 Lummen
Tel. (013) 52.10.01
Fax. (013) 52.27.80

BV
BTW BE 0786396024
RPR Antwerpen
Verzekeringen van het Notariaat cv
Ingeschreven in het Genootschap van notarissen van de provincie Limburg

 

1 op 1 met de notaris: Anne-Sophie's tip aan cliënten

6 februari 2023

In ‘1 op 1 met de notaris’ werpen we een blik achter de schermen van het leven als notaris. Deze week vertelt notaris Anne-Sophie ons over wat haar dag goed maakt en wat ze mensen écht wil aanraden als notaris. "Ik zie dagelijks mensen die denken dat bepaalde juridische gevolgen op hen van toepassing zijn, terwijl dat eigenlijk niet blijkt te kloppen." 

Bron: Fednot

Een testament opstellen: hoe begin je er aan?

30 januari 2023

Ontdek onze videotip!

Een testament is een belangrijk instrument om te bepalen hoe je erfenis moet verdeeld worden, eenmaal je er niet meer bent. Waarop moet je letten bij het (laten) opstellen van een testament? Bekijk onze Notaristip!

Bron: Fednot

Wat betekent "reservataire erfgenaam"?

27 januari 2023

Ons erfrecht is zo opgebouwd dat sommige personen in ons gezin extra worden beschermd. Deze personen zullen altijd van je erven; je kan ze niet zomaar onterven via bv. een testament. Ze hebben recht op een "reservatair erfdeel". Deze beschermde erfgenamen zijn:

- De kinderen

- De langstlevende echtgenoot. 

De kinderen

Kinderen hebben in ons erfrecht samen recht op de helft van je nalatenschap. Hoeveel elk kind minimaal moet erven, hangt af van het aantal kinderen.

  • Is er één kind, dan bedraagt het reservatair erfdeel van het kind de helft van de nalatenschap;
  • zijn er twee kinderen, dan hebben ze elk recht op 1/4de
  • zijn er drie kinderen, dan hebben ze elk recht op 1/6de
  • ... 

Over de andere helft van de nalantenschap kan je vrij beschikken (via testament of via een schenking). We noemen dit het 'beschikbaar deel'. 

Als een kind te weing zou krijgen omdat er bijvoorbeeld te veel werd geschonken aan een andere persoon, kan het benadeelde kind een vordering tot inkorting instellen. Dit is een procedure waarbij het kind kan vragen dat zijn erfdeel wordt vervolledigd tot zijn wettelijk minimum. Een kind kan ook kiezen om deze procedure niet in te stellen. 

De langstlevende echtgeno(o)t(e)

Ook de getrouwde partner geniet van een bijzondere bescherming in ons erfrecht. Wettelijk gezien erft de langstlevende de hele nalatenschap in vruchtgebruik. Een getrouwde persoon kan uiteraard schenken of een testament opstellen in het voordeel van andere mensen. Het reservatair deel - dus wat een getrouwde persoon altijd minstens erft - bedraagt ofwel de gezinswoning in vruchtgebruik (concrete reserve), ofwel de helft van de nalatenschap in vruchtgebruik (abstracte reserve). De langstlevende heeft de keuze.

Slechts in uitzonderlijke gevallen kan een getrouwde partner onterfd worden (bv. in het geval de partners al een lange tijd apart leven of zich in een echtscheidingsprocedure bevinden en dit zo regelen in de echtscheidingsovereenkomst). 

Hebben ouders recht op een 'reservatair erfdeel'? 

Nee. Ouders kunnen erven als er geen kinderen zijn, maar hun wettelijk erfdeel kan ontnomen worden door bv. een testament op te stellen of te schenken in het voordeel van iemand anders. 

Heeft een wettelijk samenwonende partner recht op een 'reservatair erdeel'? 

Nee. Enkel getrouwde partners zijn beschermd. Een wettelijk samenwonende partner heeft wettelijk gezien recht op het vruchtgebruik van de gezinswoning, maar dit kan dus ontnomen worden via bijvoorbeeld een testament.

Bron: Fednot

 
 

Immo

Online verkoop € 94.000

Grond
Genenbosstraat 1
3560 Lummen

Uit de hand verkoop € 298.000

Huis
Genenbosstraat 62
3560 Lummen

 

Jan Lambrecht & Stefanie Hendrikx, geassocieerde notarissen

Ringlaan 20
3560 Lummen
Tel. (013) 52.10.01
Fax. (013) 52.27.80

 

Openingsuren
 

Ons kantoor is momenteel gesloten

M 08:30 >  12:30   13:30 > 18:00  
D 08:30 >  12:30   13:30 > 18:00  
W 08:30 >  12:30   13:30 > 18:00  
D 08:30 >  12:30   13:30 > 18:00  
V 08:30 >  12:30   13:30 > 16:30  
Z gesloten  
Historiek Route & Parking

Routebeschrijving

Hoe kan U ons kantoor bereiken met de wagen… nu U de Pastoor Frederickxstraat niet meer vanaf de Ringlaan kan inrijden ? Hetzij rechtstreeks via de Ringlaan (parking, 5 pl.), hetzij via de Dorpsstraat naar de Pastoor Frederickxstraat (parking 9 pl., ingang kantoor).

 

Parking

Er is een parking bij het kantoor, zowel bereikbaar vanaf de Ringlaan (5pl.) als vanaf de Pastoor Frederickxstraat, een éénrichtingsstraat toegankelijk via de Dorpstraat (9pl., ingang kantoor).
De openbare parking (hoek Ringlaan/Dr. Vanderhoeydonckstraat) is op ca. 80 m. van het kantoor.

Historiek

Notarissen Jan Lambrecht & Stefanie Hendrikx, juli 2022 - ...

Notaris Jan Lambrecht, februari 1995 - juni 2022

Notaris Jean Wijgaerts, juni 1966 - januari 1995

Notaris Franz Ceysens, december 1935 - juni 1966

Notaris Ernest Van Der Smissen, april 1931 - december 1935

Notaris Léon Vandersmissen , januari 1900 - januari 1931

Notaris Léon Leyssens, januari 1872 - januari 1900

Notaris * Leyssens

Verlofperiodes

 

Data Protection Officer

Het kantoor heeft een data protection officer aangeduid om de bescherming van de persoonsgegevens die zij verwerkt te garanderen. Elke aanvraag omtrent de bescherming van de persoonsgegevens van het kantoor alsook elke aanvraag in verband met de uitoefening van de rechten van de betrokkenen kan gericht worden aan privacy@belnot.be .